xuat nhap khau 8 thang

5 điều không lạ

Trong tổng số 169,98 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu cả nước, tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu 8 của khu vực kinh tế trong nước đạt 13,9%, tiếp tục cao hơn nhiều tốc độ tăng của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (4,6%), tiếp nối của xu hướng 8 tháng đầu năm 2018 với tốc độ tăng của khu vực kinh tế trong nước 17,4% so với 13,4% của khu vực FDI. Đó là điều không lạ thứ nhất.

Điều không lạ thứ hai, tỷ trọng kim ngạch của khu vực kinh tế trong nước chiếm khoảng 1/3 (30,6%) trong khi khu vực FDI chiếm 2/3 (69,4%). Số liệu cùng kỳ 2018 là 30% và 70%.

Điều không lạ thứ ba, thứ tự 5 mặt hàng có giá trị xuất khẩu lớn nhất dường như không thay đổi của năm 2019 và 2018, lần lượt là Điện thoại và linh kiện; Điện tử, máy tính và linh kiện; Dệt may; Giày dép; Máy móc, thiết bị và phụ tùng.

Điều không lạ thứ tư, trật tự 5 thị trường xuất khẩu lớn nhất không thay đổi, lần lượt là (trong ngoặc là số liệu 8 tháng đầu năm 2018): Hoa Kỳ 38,6 tỷ USD, tăng 25,3% so với cùng kỳ năm trước (30,2 tỷ USD, tăng 10,2%) ; tiếp đến là thị trường EU đạt 27,7 tỷ USD (27,7 tỷ USD); Trung Quốc đạt 23,8 tỷ USD (23,4 tỷ USD); thị trường ASEAN đạt 17,3 tỷ USD (16,5 tỷ USD); Nhật Bản đạt 13,4 tỷ USD (12 tỷ USD) ; Hàn Quốc đạt 12,6 tỷ USD (11,8 tỷ USD).

Điều không lạ thứ năm, thứ tự các thị trường có kim ngạch nhập khẩu lớn nhất không thay đổi, lần lượt là (trong ngoặc là số liệu 8 tháng đầu năm 2018): Trung Quốc 49,2 tỷ USD, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm trước (41,4%); tiếp theo là thị trường Hàn Quốc đạt 31 tỷ USD (30,8 tỷ USD); thị trường ASEAN đạt 21,6 tỷ USD, tăng 4,6% (20,5 tỷ USD); Nhật Bản đạt 12,4 tỷ USD, tăng 0,6% (12,2 tỷ USD); thị trường EU đạt 9,9 tỷ USD, tăng 11,8% (8,9 tỷ USD); Hoa Kỳ đạt 9,4 tỷ USD, tăng 9% (8,7 tỷ USD).

2 điều mừng

Nếu 8 tháng đầu năm 2018 có 1 mặt hàng xuất khẩu kim ngạch vượt ngưỡng 20 tỷ USD là Điện thoại và linh kiện, thì 8 tháng đầu năm 2019, bên cạnh Điện thoại và linh kiện có thêm 2 mặt khác có kim ngạch vượt ngưỡng 20 tỷ USD, gồm (trong ngoặc là số liệu 2018): Điện tử, máy tính và linh kiện 21,9 tỷ USD, tăng 14,3% (18,4 tỷ USD, tăng 14,2%); hàng dệt may đạt 21,7 tỷ USD, tăng 9,8% (19,4 tỷ USD tăng 14,9%). Đó là điều mừng thứ nhất.

Điều mừng thứ hai là 8 tháng đầu năm 2019 tiếp tục duy trì đà xuất siêu với 3,4 tỷ USD, tăng 23,6% so với 2,75 tỷ của 8 tháng đầu năm 2018.