Yếu tố con người trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp quan trọng như thế nào?

Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân đã xây dựng tài liệu văn hóa doanh nghiệp thực hiện cam kết với người lao động, “luôn xem người lao động là tài sản quý giá nhất”.

Văn hóa của doanh nghiệp phụ thuộc vào văn hóa của mỗi nhân viên nên công tác sắp xếp lao động, điều động, tuyển dụng nhân sự có vai trò đặc biệt quan trọng, có liên quan trực tiếp và mạnh mẽ đến việc xây dựng và duy trì nền văn hóa của một đơn vị. Có thể thấy các tác động đó ngay khi điều động một nhân viên bất kỳ. Khi điều động nhân viên từ bộ phận này qua bộ phận khác, bộ phận nhân sự cũng cần xem xét tính thích hợp với nền văn hóa chung của cộng đồng và tác động khi có nhân viên mới đó hay không. Ngược lại, cũng cần xem xét văn hóa của cộng đồng mới có thích hợp với người mới đến hay không.

Tương tự như vậy, khi tuyển dụng nhân viên hay cán bộ quản lý mới, người ta cũng cần tính đến sự phù hợp lẫn nhau giữa nhân viên mới đến và nhóm cộng đồng mới của người đó. Trong việc tuyển nhân viên từ bên ngoài vào, người ta không chỉ cần tìm người làm việc giỏi mà còn phải cân nhắc việc tuyển mộ những nhân viên phù hợp với văn hóa hiện tại của đơn vị không. Các nhân viên mới sẽ bị ảnh hưởng bởi văn hóa hiện có của doanh nghiệp đó, nên nếu không phù hợp, nhân viên đó sẽ rời bỏ đơn vị sớm. Thường thì chiều tác động chủ yếu của văn hóa của doanh nghiệp là từ doanh nghiệp đến các cá nhân và chỉ một số ít trường hợp mới có ảnh hưởng ngược lại.

Nắm được vai trò quan trọng của yếu tố con người trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp gắn với hiệu quả kinh doanh của Công ty, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân luôn coi trọng yếu tố con người trong khâu tuyển dụng, bố trí, sắp xếp nhân sự phù hợp. Đặc biệt, Công ty đã xây dựng tài liệu văn hóa doanh nghiệp thực hiện cam kết với người lao động “Luôn xem người lao động là tài sản quý giá nhất” và phổ biến đến toàn thể cán bộ công nhân viên (CB.CNV), cụ thể:

- Đảm bảo việc làm và đời sống của người lao động luôn ổn định, đảm bảo mỗi người sẽ được quan tâm, chăm sóc đầy đủ quyền lợi về vật chất và tinh thần theo quy định của pháp luật. Đảm bảo các chế độ đãi ngộ được xây dựng công bằng và minh bạch.

- Luôn khuyến khích, tạo điều kiện cho người lao động rèn luyện, trau dồi kiến thức, kỹ năng để phát triển. Khuyến khích các ý tưởng sáng tạo và tạo các điều kiện tối đa để các ý tưởng sáng tạo được áp dụng vào thực tiễn.

- Mọi người phải được đánh giá đúng khả năng và các ý kiến phải được lắng nghe, thành tích/sai phạm phải được đánh giá đúng, kịp thời, công bằng và công khai.

CB.CNV Phòng điều khiển trung tâm của nhiệt điện Vĩnh Tân 2 làm việc hết mình
CB.CNV Phòng điều khiển trung tâm của nhiệt điện Vĩnh Tân 2 làm việc hết mình

Qua đó, để thực hiện tốt văn hóa doanh nghiệp thì ngoài sự chỉ đạo, hỗ trợ từ Lãnh đạo Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân thì cần phải có sự nỗ lực hết mình, gắn kết, tận tâm của toàn thể CB.CNV trong Công ty góp phần; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh do cấp trên giao; đảm bảo sản xuất điện an toàn, liên tục gắn liền với Quản lý bảo vệ tốt môi trường, phấn đấu không ngừng “Vì sự phát triển bền vững” của Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân.

Ngọc Minh