• Petrolimex Quảng Trị: 30 năm mang nhịp sống cho đời

    Petrolimex Quảng Trị: 30 năm mang nhịp sống cho đời

    Thành công và hạnh phúc là một hành trình chứ không chỉ là đích đến.Một mùa xuân nữa đang về trên khắp mọi miền Tổ quốc và Petrolimex Quảng Trị tròn 30 tuổi. Bỗng đâu đó trong tôi, lời bài hát “Bài ca Xăng dầu Quảng Trị” lại ùa về rộn rã: “.... Chúng tôi là công nhân xăng dầu Quảng Trị... chỉ một ước mơ... chỉ một ước mơ... mang nhịp sống cho đời...!”