• Đà Nẵng: Chính sách khuyến công đến với doanh nghiệp sản xuất hàng lưu niệm du lịch

  Đà Nẵng: Chính sách khuyến công đến với doanh nghiệp sản xuất hàng lưu niệm du lịch

  Tiếp nối những kết quả đạt được của Chương trình khuyến công Đà Nẵng giai đoạn 2014 - 2020. Giai đoạn 2021 - 2025, UBND TP. Đà Nẵng tiếp tục phê duyệt Chương trình khuyến công và phát triển sản xuất sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch trên địa bàn TP. Đà Nẵng với tổng kinh phí dự kiến thực hiện Chương trình là 145,78 tỷ đồng bước đầu đạt được nhiều kết quả khả quan từ năm 2021 đến nay.

 • Hậu Giang: Hơn 90% nguồn kinh phí khuyến công “rót” vào đầu tư máy móc thiết bị

  Hậu Giang: Hơn 90% nguồn kinh phí khuyến công “rót” vào đầu tư máy móc thiết bị

  Theo Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hậu Giang, năm 2022, tổng kinh phí khuyến công được phê duyệt là 2,4 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí khuyến công quốc gia là 1,2 tỷ đồng hỗ trợ cho 4 đơn vị thụ hưởng ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến nông, thủy sản và gia công cơ khí; kinh phí khuyến công địa phương là 1,2 tỷ đồng hỗ trợ cho những đề án tương tự.

 • Vĩnh Phúc:Tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cán bộ khuyến công cấp xã năm 2022

  Vĩnh Phúc:Tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cán bộ khuyến công cấp xã năm 2022

  Sáng ngày 15 tháng 6, thực hiện chương trình khuyến công năm 2022, Trung tâm Phát triển Công Thương Vĩnh Phúc, Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức “Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cán bộ khuyến công cấp xã năm 2022” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

 • Bình Thuận: Kinh phí khuyến công quốc gia giúp tăng năng suất và chất lượng sản phẩm

  Bình Thuận: Kinh phí khuyến công quốc gia giúp tăng năng suất và chất lượng sản phẩm

  Năm 2022, từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia, tỉnh Bình Thuận được Bộ Công Thương phê duyệt đề án: “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến thực phẩm” với tổng kinh phí 1,2 tỷ đồng. Đây là đề án khuyến công góp phần giúp cho các doanh nghiệp đầu tư, thay thế các máy móc, thiết bị đã cũ, nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm.

 • Khuyến công Sóc Trăng: Tiếp tục phát huy hiệu quả đề án nhóm

  Khuyến công Sóc Trăng: Tiếp tục phát huy hiệu quả đề án nhóm

  Hiện toàn tỉnh Sóc Trăng có khoảng 55 cơ sở sản xuất bánh Pía với tổng công suất ước tính trên 40.000 tấn/năm, giải quyết việc làm ổn định cho hơn 2.000 lao động nông thôn, trong đó có khoảng 22 cơ sở sản xuất với quy mô lớn, công suất khoảng 3.500 tấn/năm. Việc thị trường ngày càng được mở rộng, sản phẩm bánh Pía ngày càng đa dạng, yêu cầu khách hàng ngày càng cao.

 • Khuyến công Thanh Hóa: Khuyến khích phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp nông thôn

  Khuyến công Thanh Hóa: Khuyến khích phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp nông thôn

  Những năm qua, Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa (Trung tâm) đã nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư dây chuyền hiện đại, phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN nông thôn); đào tạo nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn. Đồng thời, giới thiệu quảng bá mạnh mẽ các sản phẩm CN-TTCN đến với người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.

 • Bắc Giang: Sử dụng linh hoạt, hiệu quả nguồn kinh phí khuyến công

  Bắc Giang: Sử dụng linh hoạt, hiệu quả nguồn kinh phí khuyến công

  Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, nguồn kinh phí cho các hoạt động Khuyến công và Xúc tiến Thương mại thực tế năm 2021 giảm hơn so với kinh phí được phê duyệt nhằm phục vụ cho công tác phòng chống dịch. Do đó, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Bắc Giang (Trung tâm) đã chủ động triển khai và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn kinh phí, đảm bảo thực hiện tốt 100% đề án và nhiệm vụ được giao.

 • Công nghiệp nông thôn: Những bước chuyển mình sau mùa dịch

  Công nghiệp nông thôn: Những bước chuyển mình sau mùa dịch

  Năm 2022, năm thứ 2 thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 1881/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 1881/QĐ-TTg), các địa phương trên cả nước đã tích cực xây dựng và triển khai chương trình khuyến công địa phương giai đoạn 2021-2025. Trong lúc khó khăn, sự đồng hành của chính sách khuyến công là nguồn động viên lớn đối với các doanh nghiệp, cơ sở CNNT để nhanh chóng khôi phục, ổn định sản xuất, vững vàng vượt qua đại dịch.

 • Gia Lai: Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động khuyến công

  Gia Lai: Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động khuyến công

  Định hướng hoạt động khuyến công trong thời gian tới của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Gia Lai là tiếp tục hoàn thiện nâng cao chất lượng hiệu quả của hoạt động khuyến công, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí để thực hiện các nội dung chương trình hoạt động khuyến công, đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và phát triển làng nghề trên địa bàn tỉnh.

 • Quảng Bình: Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

  Quảng Bình: Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

  Thời gian qua Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Bình (Trung tâm) đã nỗ lực triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến cho người dân, doanh nghiệp trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

 • Khuyến công Thừa Thiên Huế: Hạn chế xây dựng các đề án dàn trải, hiệu quả thấp

  Khuyến công Thừa Thiên Huế: Hạn chế xây dựng các đề án dàn trải, hiệu quả thấp

  Từ tháng 8 năm 2021, hoạt động khuyến công của Thừa Thiên Huế được chuyển từ Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp sang Trung tâm Xúc tiến Thương mại. Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác khuyến công, năm 2022, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Thừa Thiên Huế tâp̣ trung nâng cao chất lượng khảo sát, xây dựng đề án nhằm huy động mạnh mẽ các nguồn lực để hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.

 • Hậu Giang: Tập trung hỗ trợ các đề án trọng tâm, trọng điểm

  Hậu Giang: Tập trung hỗ trợ các đề án trọng tâm, trọng điểm

  Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Hậu Giang có bước phát triển khá, thu hút được được nhiều thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn (CNNT), tạo được việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hậu Giang.