• 3 trụ cột của chuyển đổi số

  3 trụ cột của chuyển đổi số

  Theo ông Nguyễn Huy Dũng, thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, chuyển đổi số gồm 3 trụ cột: Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

 • 4 bộ xây dựng một số cân đối lớn năm 2022

  4 bộ xây dựng một số cân đối lớn năm 2022

  4 Bộ: Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để đề xuất xây dựng một số cân đối lớn của nền kinh tế năm 2022.

 • Thực hiện chuyển đổi số quốc gia toàn diện

  Thực hiện chuyển đổi số quốc gia toàn diện

  Mới đây, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 19/CT-TTg về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 • Để xuất khẩu nông sản vươn xa

  Để xuất khẩu nông sản vươn xa

  Các chuyên gia cũng xác định khoa học công nghệ và tổ chức lại sản xuất là 2 trụ cột quan trọng trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp, liên quan đến xuất khẩu nông sản. Trong khi đó, cả 2 vấn đề này đều liên quan mật thiết đến chuyển đổi số.

 • Phân cấp, phân quyền đi liền với giám sát, kiểm tra đầu tư công

  Phân cấp, phân quyền đi liền với giám sát, kiểm tra đầu tư công

  Theo tờ trình đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự kiến kế hoạch giai đoạn 2021-2025 được Bộ Kế hoạch và đầu tư (KH-ĐT) gửi tới Thủ tướng, tổng vốn ngân sách nhà nước đầu tư công trung hạn 2021-2025 là 2,75 triệu tỉ đồng, tăng 120.000 tỉ đồng so với dự kiến.

 • Thúc đẩy đầu tư khu vực ngoài nhà nước để huy động nguồn lực hiệu quả

  Thúc đẩy đầu tư khu vực ngoài nhà nước để huy động nguồn lực hiệu quả

  Trong văn bản số 88/TB-VPCP thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng yêu cầu rà soát, tháo gỡ về cơ chế chính sách để phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công, thúc đẩy đầu tư của khu vực ngoài nhà nước để huy động nguồn lực hiệu quả.

 • 5 mục tiêu, 6 nhiệm vụ của Chiến lược Chính phủ số

  5 mục tiêu, 6 nhiệm vụ của Chiến lược Chính phủ số

  Tại phiên họp đánh giá kết quả hai năm triển khai Nghị quyết 17 năm 2019 đã thống nhất 5 mục tiêu, 6 nhiệm vụ của Chiến lược Chính phủ số trong giai đoạn mới.

 • Phát triển Chính phủ số song hành với doanh nghiệp công nghệ số

  Phát triển Chính phủ số song hành với doanh nghiệp công nghệ số

  Đó là ý tưởng của Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng tại phiên họp đánh giá kết quả hai năm triển khai Nghị quyết 17/NQ-CP và định hướng phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số giai đoạn mới

 • Bình Thuận tập trung đầu tư vào công nghiệp, phát triển du lịch

  Bình Thuận tập trung đầu tư vào công nghiệp, phát triển du lịch

  Trong buổi làm việc trực tuyến với lãnh đạo tỉnh Bình Thuận, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng để tỉnh phát triển đồng bộ công nghiệp, nông nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến; du lịch, đưa ngành này thực sự trở thành ngành kinh tế động lực, có thương hiệu trong khu vực.