5 giải pháp cho ngành dầu khí ứng phó với tác động kép

Để triển khai các giải pháp ứng phó với kịch bản giá dầu thấp và dịch Covid-19, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đang triển khai nhiều hoạt động nhắm thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm mà Bộ Công Thương chỉ đạo.
Lan Anh