6 giải pháp phát triển thị trường trong nước trong giai đoạn ''bình thường mới''

Để phát triển và khai thác tốt thị trường trong nước trong trạng thái “bình thường mới”, Vụ Thị trường trong nước khẳng định ngành Công Thương cần thực hiện đồng loạt 6 giải pháp.
Lan Anh

Video khác