Bảo vệ thị trường cạnh tranh từ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam

Kể từ khi Luật Cạnh tranh năm 2018 có hiệu lực, Bộ Công Thương đã tiếp nhận 125 hồ sơ thông báo tập trung kinh tế, với 258 doanh nghiệp là chủ thể của các thương vụ tập trung kinh tế.
Linh Đan