Bộ Công Thương đẩy mạnh các giải pháp tiêu thụ sản phẩm OCOP

Nút thắt lớn nhất hiện nay với các sản phẩm OCOP là vấn đề liên kết, tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Bộ Công Thương đã và đang đẩy mạnh các giải pháp nhằm tìm "lối ra" cho các sản phẩm đặc sản địa phương.
Thuỳ Linh