Bộ Công Thương thành lập Trung tâm hỗ trợ phát triển công nghiệp

Trung tâm có chức năng hỗ trợ Cục Công nghiệp trong công tác quản lý nhà nước ngành công nghiệp, thực hiện các hoạt động dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp và triển khai Chương trình Phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Thuỳ Linh

Video khác