Bộ Công Thương triển khai dịch vụ công trực tuyến về xuất nhập khẩu

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) đã hoàn thành việc xây dựng và bắt đầu thực hiện cung cấp thủ tục hành chính cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ.
Lan Anh - Thy Thảo

Video khác