Chinh phục "quái vật" tại Dragon Park - Hạ Long

Nếu bạn đang muốn thử thách bản thân với những trò cảm giác mạnh, hay "xả sạch" stress vào hè này thì đây chính là nơi dành cho bạn!
Trang Jubie - Minh Anh - Phương