Chủ tịch VCCI chỉ ra vấn đề cốt lõi để doanh nghiệp tận dụng khai thác cơ hội từ EVFTA

Trong bối cảnh Nghị viện châu Âu đã thông qua EVFTA ngày 12/2 vừa qua, ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) có một số chia sẻ với Tạp chí Công Thương về lưu ý cho doanh nghiệp Việt Nam nếu muốn khai thác triệt để cơ hội mà Hiệp định này mang lại.
Nguyễn Văn - Thy Thảo