Có thể xử lý hình sự doanh nghiệp lũng đoạn, găm hàng đẩy giá thịt lợn tăng cao

Ông Trần Duy Đông - Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) khẳng định, Bộ Công Thương đã và đang triển khai nhiều giải pháp góp phần bảo đảm cung cầu, bình ổn giá thịt lợn. Tới đây, Bộ sẽ thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện việc kiểm tra, xác minh làm rõ việc đầu cơ, găm hàng khiến giá thịt lợn tăng cao của các doanh nghiệp. Nếu có dấu hiệu vi phạm sẽ tiến hành điều tra, xử phạt vi phạm hành chính, thậm chí xử phạt hình sự.
PV