Công nghiệp chế biến chế tạo - điểm sáng dẫn dắt tăng trưởng

Theo Bộ Công Thương, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 11/2019 nhóm ngành công nghiệp chế biến tiếp tục tăng với tốc độ cao nhất tăng 10,6% so cùng kỳ, tiếp tục là điểm sáng dẫn dắt tăng trưởng của toàn ngành, luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất và tăng với tốc độ cao nhất.
Nhóm PV