Công nghiệp hỗ trợ hấp dẫn nhà đầu tư FDI

Số liệu từ các địa phương gần đây cho thấy công nghiệp hỗ trợ đang là "mảnh đất" hút vốn đầu tư đặc biệt là từ khối doanh nghiệp FDI. Ngoài việc lo ngại chuỗi cung ứng bị gián đoạn vì phụ thuộc nguồn cung nguyên liệu vào một quốc gia, những ưu thế của Việt Nam như: chi phí lao động thấp, chính sách thu hút đầu tư cởi mở và có nhiều FTA là lý do khiến thu hút các doanh nghiệp FDI.
Thy Thảo, Nguyên Hà

Video khác