Cú hích lớn cho công nghiệp hỗ trợ

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị quyết 115/NQ-CP về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ. Với nhiều chính sách mới, Nghị quyết được hy vọng sẽ tạo nên những bước phát triển đột phá cho lĩnh vực này.
Thy Thảo, Nguyên Hà