Đề xuất loạt giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp cơ khí phát triển

Nhằm phát huy hết tiềm năng của cơ khí trong nước, Bộ Công Thương đang đề xuất xây dựng chính sách ưu tiên về tín dụng và đất đai, hỗ trợ vượt trội thu hút đầu tư nước ngoài, qua đó thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí thông qua các chính sách ưu đãi.
Thy Thảo - Nguyên Hà