Đón cơ hội lớn, công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao phát triển mạnh

Tại Việt Nam hiện nay ước tính có hơn 10.000 công ty nước ngoài đang hoạt động với nhiều tập đoàn đa quốc gia như LG, Samsung, Intel, Microsoft, Canon,…, mở ra cơ hội thị trường lớn cho doanh nghiệp tham gia cung cấp sản phẩm công nghiệp hỗ trợ phục vụ chuỗi sản xuất toàn cầu.
Thy Thảo