Đột phá trong làm chủ nguyên liệu sản xuất cho ngành công nghệ cao

Nhà máy sản xuất sợi quang mới không chỉ giúp Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện đa dạng hóa sản phẩm, có thêm sản phẩm lõi, nâng cao năng lực sản xuất và cạnh tranh, phát triển theo chiều sâu để có thể tham gia chuỗi cung ứng hàng hóa toàn cầu, mà còn đạt được mục tiêu chủ động nguồn nguyên vật liệu cho sản xuất cáp quang, thay thế hàng nhập khẩu, góp phần đảm bảo an ninh thông tin cho Việt Nam.
Nhóm PV