Dư địa lớn cho phát triển ngành nhựa, in ấn và đóng gói bao bì

Theo Báo cáo về thị trường bao bì nhựa mềm Việt Nam của StoxPlus, ngành nhựa sắp tới sẽ cần 8,2 triệu tấn nhựa dẻo mỗi năm, nhưng tính tất cả dự án được quy hoạch, sản xuất trong nước mới chỉ cung cấp 2,34 triệu tấn, đáp ứng 30% nhu cầu trong nước vào năm 2023.
Nguyên Hà - Thy Thảo

Video khác