Gắn mình vào chuỗi giá trị toàn cầu, tạo đà cho công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô phát triển

Để phát triển ngành công nghiệp ô tô, điều kiện tiên quyết là phải có ngành sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước phát triển, mở ra cơ hội thị trường cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trở thành nhà cung cấp, tham gia vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp sản phẩm cuối cùng.
Thy Thảo - Nguyên Hà