Gia tăng tỷ lệ nội địa hóa, giữ chân doanh nghiệp

Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đã triển khai nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng sản phẩm.
Lan Anh - Thy Thảo