Hành trình khôi phục các làng nghề truyền thống của Hà Giang

Trên thực tế, các sản phẩm của làng nghề truyền thống Hà Giang phát triển mạnh, được thị trường bước đầu đón nhận; tạo được uy tín đối với người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.
PV