Hiệu quả từ các mô hình đào tạo, tư vấn cải tiến sản xuất

Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp - Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương mới đây đã phối hợp cùng Samsung Việt Nam tổ chức Lễ Tổng kết khép lại Chương trình đào tạo tư vấn cải tiến sản xuất năm 2020. Trong khuôn khổ Chương trình, hơn 20 nhà máy Việt Nam đã được cải tiến, tăng năng suất chất lượng. Các học viên, giảng viên đào tạo và tư vấn tại hiện trường cho hơn 100 quản lý nhà máy.
Thy Thảo, Nguyên Hà