Hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu sang khu vực Á-Âu

Trong tương lai, việc tận dụng hiệu quả FTA với Liên minh kinh tế Á - Âu và Liên minh Châu Âu cũng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn hợp tác thương mại, công nghiệp và đầu tư giữa Việt Nam với các nước khu vực Á - Âu.
Linh Đan