Hỗ trợ phát triển kinh tế vùng dân tộc thiểu số theo 2 hướng

Để giúp bà con vươn lên làm giàu, các cấp chính quyền Sơn La được quán triệt phải bám sát vào lợi thế của tỉnh là nông nghiệp và đi đồng thời cả 2 hướng.
Linh Đan