Làm thế nào để trở thành nhà cung ứng cấp 1 trong chuỗi giá trị ngành điện tử

Để đạt mục tiêu trở thành nhà cung ứng cấp 1 trong chuỗi sản xuất của các tập đoàn toàn cầu, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước đang dần nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực sản xuất, đồng thời không ngừng tìm kiếm cơ hội, tham gia vào các chương trình kết nối doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng.
Thy Thảo - Nguyên Hà