Lạng Sơn đầu tư hạ tầng thương mại để tăng tốc xuất khẩu qua biên giới

Đến nay, hoạt động xuất nhập khẩu qua đtịa bàn tiếp tục ổn định và phát triển, đã phát huy được vai trò quan trọng trong phát triển quan hệ kinh tế thương mại với Trung Quốc.
Thái Dương