Ngành Dệt May đầu tư công nghệ theo hướng 4.0

Ngành dệt may Việt Nam có 3 lĩnh vực chính là sợi, dệt nhuộm, may mặc, trong đó, ngành sợi và dệt nhuộm đã ứng dụng tự động hóa cũng như công nghệ thông tin hiệu quả nhất.
PV