Ngày 10/1/19 l Sự kiện & Con số Công Thương: Năm 2019, TKV bắt đầu nhập khẩu, pha trộn than với quy mô lớn

Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, năm 2019 sẽ là năm đầu tiên Tập đoàn phải nhập khẩu, pha trộn than với khối lượng, quy mô lớn với gần 5 triệu tấn than.
Thuỳ Linh