Ngày 15/1/19 l Sự kiện & Con số: Bộ Công Thương sẽ thanh tra các công ty đa cấp

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cùng Thanh tra Bộ Công Thương thông báo sẽ thực hiện thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý hoạt động KD đa cấp.
Thái Linh