Những khoảnh khắc ấn tượng trong chương trình Sinh viên - Nhận diện hàng Việt Nam

Dưới đây là tổng hợp những pha ấn tượng trong chương trình "Sinh viên - Nhận diện hàng Việt Nam 2016"...