Quảng Ninh: Phát triển các sản phẩm OCOP hướng vào tiêu chuẩn và chất lượng

Tại Hội nghị “Kết nối các sản phẩm OCOP vào các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP”, bà Nguyễn Thị Hiền - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh cho biết, những năm qua, tỉnh đặc biệt chú trọng việc phát triển các sản phẩm OCOP. Trong đó, tập trung vào những sản phẩm đảm bảo chất lượng để hướng đến xuất khẩu sang những thị trường khó tính.
Hạ Vũ