Sự trở lại đầy sôi động của Chương trình Tự hào hàng Việt Nam năm 2017

Hãy cũng điểm lại những ấn tượng tạo nên thành công Chương trình "Nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam năm 2016" và đón chờ sự trở lại đầy sôi động của Chương trình năm 2017.