Tăng cường nhận thức về sở hữu trí tuệ trong EVFTA

Thời quan qua, Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức nhiều hoạt động phổ biến các nội dung nhằm nâng cao nhận thức của doanh nghiệp và người dân về cam kết sở hữu trí tuệ, biến các cơ hội của EVFTA thành hiện thực.
Thuỳ Linh

Video khác