[Tập 3] Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng tại Quảng Ninh

Thống kê đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 98 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm (doanh nghiệp có sản lượng điện tiêu thụ hàng năm trên 3 triệu kWh).
Thái Linh