Trai xinh - gái đẹp chương trình "Sinh viên - Nhận diện hàng Việt Nam"

Dàn hot boy, hot girl chưa từng công bố trong gameshow "Sinh viên - Nhận diện hàng Việt Nam", thuộc khuôn khổ chương trình "Nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam năm 2016"
TCCT