Trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

Tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" ngành Công Thương, Bộ Công Thương đã trao bằng khen cho đại biểu, đại diện cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong quá trình thực hiện Cuộc vận động.
Tự hào hàng Việt Nam

Video khác