Trao biểu trưng "Tôi hành động vì an toàn thực phẩm"

Tối 30/11/2019, các cá nhân, tập thể có đóng góp với Chương trình "Hành động vì an toàn thực phẩm ngành Công Thương" năm 2019 đã nhận biểu trưng "Tôi hành động vì an toàn thực phẩm"
Cre: Thuỳ Linh

Video khác