Tự hào hàng Việt Nam - Vang mãi "Giai điệu Tổ quốc"

Phần thể hiện của NSƯT Đăng Dương tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" ngành Công Thương
Tự hào hàng Việt Nam