Vang danh trên thị trường thế giới nhờ sản phẩm hữu cơ

Cho đến nay, thông tin về sản phẩm hữu cơ Việt Nam đã vang danh trên thị trường thế giới; mở ra triển vọng tốt đẹp trong chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp.
Linh Đan