[VIDEO] Doanh nghiệp bán lẻ phục hồi sau đại dịch: cuộc đua cần sức bền

Siêu thị, cửa hàng tiện lợi phải ứng biến từng ngày trước những thay đổi từ thói quen của người tiêu dùng, đồng thời tính toán các cơ hội phục hồi cho mình thời kỳ hậu Covid-19. Có thể nói, đó là cuộc đua cần sức bền.
Lan Anh