Xóa bỏ điểm nghẽn giúp ngành da giầy tận dụng cơ hội từ FTA

Để có thể tận dụng được cơ hội lớn đến từ các FTA mà Việt Nam tham gia, doanh nghiệp trong nước cần giải quyết các điểm nghẽn mà ngành đang gặp phải hiện nay và nổi cộm là công nghiệp hỗ trợ.
Nhóm PV