Xuân Hoà Việt Nam: Cải tiến năng suất chất lượng dây chuyền sơn và bao gói đóng hộp tủ sắt

Nhóm cải tiến - Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam với Dự án “Cải tiến năng suất chất lượng dây chuyền sơn và bao gói đóng hộp tủ sắt” đạt giải Ba tại Vòng chung kết Cuộc thi “Nhóm cải tiến Năng suất Chất lượng ngành Công Thương năm 2020”.
PV