Xúc tiến thương mại trên nền tảng số

Theo thống kê sơ bộ, 10 tháng năm 2020, đã có khoảng 100.000 lượt doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài tham gia kết nối giao thương trực tuyến với hàng trăm sản phẩm đặc trưng, đa dạng đến từ các tỉnh thành trong và ngoài nước, cơ hội mở rộng thị trường xuất được cũng được nâng cao từ đó.
Linh Đan