10 tháng, Việt Nam thu về 4,14 tỷ USD từ thị trường Anh

10 tháng đầu năm, Việt Nam thu về 4,14 tỷ USD từ thị trường Anh, giảm 14,19% so với cùng kỳ. Có 6 mặt hàng đạt trị giá trăm triệu USD, trong đó 3 mặt hàng tăng trưởng và 3 mặt hàng sụt giảm về kim ngạch trong 10 tháng/2020.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Anh trong tháng đầu tiên của quý 4 đạt 477,25 triệu USD, tăng 1,3% so với tháng trước đó. Cũng trong tháng này, một số mặt hàng có kim ngạch tăng trưởng mạnh mẽ gấp 2 đến 4 lần.

10 tháng đầu năm, Việt Nam thu về 4,14 tỷ USD từ thị trường Anh, giảm 14,19% so với cùng kỳ. Trong đó, điện thoại các loại và linh kiện chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, với 29,82% đạt 1,23 tỷ USD, giảm 27,28% so với cùng kỳ.

Có 6 mặt hàng đạt trị giá trăm triệu USD, trong đó 3 mặt hàng tăng trưởng và 3 mặt hàng sụt giảm về kim ngạch trong 10 tháng/2020.

3 mặt hàng có kim ngạch tăng: Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác (+81,41%) đạt 408,59 triệu USD; Hàng thủy sản (+25,12%) đạt 297,91 triệu USD; Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (+14,55%) đạt 265,68 triệu USD.

3 mặt hàng có kim ngạch giảm: Hàng dệt, may (-29,12%) đạt 459,34 triệu USD; Giày dép các loại (-24,64%) đạt 401,94 triệu USD; Gỗ và sản phẩm gỗ (-27,77%) đạt 188,34 triệu USD.

Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu một số mặt hàng sang thị trường Anh trong tháng đầu tiên của quý 4 như: Sản phẩm từ sắt thép (+328,63%) đạt 10,09 triệu USD; Kim loại thường khác và sản phẩm (+176,61%) đạt 3,96 triệu USD; Hàng rau quả (+105,19%) đạt 1,5 triệu USD; Cao su (+234,34%) đạt 234,78 nghìn USD.

Tuy có kim ngạch tăng mạnh trong tháng 10, nhưng trong 4 mặt hàng trên, chỉ duy nhất hàng rau quả có kim ngạch tăng trong cả 10 tháng, 3 mặt hàng còn lại đều sụt giảm khá nếu tính cả 10 tháng đầu năm.

 

 

T.Xuân