Các nhà thuộc da Trung Quốc chi ít hơn 25% đối với nhập khẩu nguyên liệu

Doanh thu của các nhà sản xuất da và giày dép Trung Quốc năm 2018 đạt 166,7 tỉ USD, tăng 4,1% so với năm 2017.

Các nhà thuộc da thu 18,7 tỉ USD trong tổng số và sản xuất 500 triệu m2 da trong năm nay. Con số này tăng 5,5% về trị giá, song giảm hơn 20% về lượng.

Nhập khẩu da sống và da chế biến tại các nhà máy thuộc da Trung Quốc năm 2018 giảm 10,5% về lượng và 25,5% về trị giá. Các nhà thuộc da Trung Quốc chỉ chi hơn 1,6 tỉ USD nhập khẩu nguyên liệu năm 2018. Kim ngạch xuất khẩu trong lĩnh vực da duy trì ổn định chỉ dưới 80 tỉ USD.