Công ty TNHH MTV Sông Chu: Đẩy mạnh các phong trào thi đua thúc đẩy sản xuất kinh doanh

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” trong những năm qua, công đoàn Công ty TNHH MTV Sông Chu thường xuyên duy trì và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công nhân, lao động.

Công ty TNHH MTV Sông Chu có nhiệm vụ chính là quản lý, khai thác và bảo vệ các công trình thủy lợi phục vụ tưới, tiêu cho trên 130.000 ha diện tích gieo trồng sản xuất nông nghiệp và tiêu thoát lũ khu vực nông thôn và đô thị cho 22.000 ha cho17 huyện, thị xã, thành phố trên tỉnh Thanh Hóa.

Bám sát mục tiêu sản xuất kinh doanh, hàng năm, Công đoàn công ty đã phát động các phong trào thi đua trong toàn thể CBCNLĐ, trọng tâm là các phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, thi đua phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn; phong trào xanh – sạch – đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; thi đua tăng năng suất lao động, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD...

Hồ chứa nước Cửa Đạt do Công ty TNHH MTV Sông Chu quản lý khai thác
Hồ chứa nước Cửa Đạt do Công ty TNHH MTV Sông Chu quản lý khai thác

Các phong trào thi đua được cụ thể hóa vào công tác trọng tâm phù hợp với nhiệm vụ sản xuất: Quản lý tưới, tiêu nước, quản lý tốt công trình, chống hạn, chống úng, phòng chống bão lụt, xây dựng cơ sở hạ tầng để phục vụ sản xuất theo mục tiêu CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn. Sau khi phát động các phong trào thi đua, công đoàn Công ty chỉ đạo các công đoàn bộ phận và tổ công đoàn trực thuộc tiếp tục tổ chức phát động thi đua đến từng tổ, cụm, xí nghiệp để người lao động hiểu rõ mục đích, ý nghĩa cũng như những phần thưởng kèm theo nếu thực hiện tốt các mục tiêu thi đua.

Các phong trào thi đua được công ty thực hiện nghiêm túc việc sơ kết, tổng kết và tổ chức rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua; làm cơ sở thực hiện thi đua các kỳ, các đợt tiếp theo có hiệu quả, đồng thời để tổ chức nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Các phong trào thi đua ở Công ty Sông Chu đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực, sôi nổi của đội ngũ CBCNLĐ, khích lệ tinh thần làm việc, phát huy sự sáng tạo của người lao động, qua đó góp phần thúc đẩy hoạt động SXKD.  Trong 5 năm qua (2015-2020) đã có hơn 60 sáng kiến thuộc lĩnh vực giải pháp kỹ thuật cơ điện, duy tu, bảo dưỡng công trình, quản lý điều hành SXKD được công ty Sông Chu công nhận, trong đó có 4 sáng kiến được Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh công nhận và xếp loại A.

Nhờ đẩy mạnh các phong trào thi đua, Công ty đã phát huy được vai trò của đội ngũ CBCNLĐ có năng lực, trình độ tâm huyết, khơi dậy được sức mạnh tập thể, tạo nên sự phấn khởi, hăng say trong lao động. Trong 5 năm qua, quá trình SXKD của Công ty liên tục phát triển; các chỉ tiêu SXKD năm sau cao hơn năm trước, đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Với những kết quả, thành tích nổi bật trong các phong trào thi đua, 5 năm liên tục công đoàn Công ty TNHH MTV Sông Chu đạt danh hiệu công đoàn vững mạnh xuất sắc, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba; được tặng Cờ thi đua, Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, công đoàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh.

Chung Thắng- Cảnh Hưng