Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Thái Bình: Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, năng động sáng tạo trong tổ chức quản lý, vận hành sản xuất điện

Thi đua lao động sản xuất lập thành tích chào mừng Đại hội Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, ngày 28/5/2020, Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Thái Bình đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tham dự Đại hội có ông Lê Quang Long - Ủy viên Ban Thường vụ, đại diện Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Nhân sự; và các ông Đỗ Trí Thanh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn, Phó Ban Kiểm tra Thanh tra; ông Lê Tiến Trường, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Lộc; ông Tạ Trung Kiên - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty; Ban Chấp hành Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên Công ty cùng toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ.

Đồng chí Tạ Trung Kiên - Giám đốc Công ty Nhiệt điện Thái Bình điều hành Đại hội
Đồng chí Tạ Trung Kiên - Giám đốc Công ty Nhiệt điện Thái Bình điều hành Đại hội

Thực hiện đồng bộ và toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ

Là đơn vị mới được thành lập, cán bộ quản lý đa phần trẻ tuổi, chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý, thực hiện song song hai nhiệm vụ quản lý dự án và quản lý vận hành, nhưng dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam đối với việc triển khai các Nghị quyết của Trung ương về phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng, Đảng ủy Công ty Nhiệt điện Thái Bình đã phát huy tốt vai trò là hạt nhân lãnh đạo, sử dụng tốt mọi nguồn lực, năng động sáng tạo trong tổ chức quản lý, điều hành, đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hoàn thành nhiệm vụ quản lý dự án, song song với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ I đề ra.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Thái Bình đã trải qua quá trình chuyển đổi mô hình từ Chi bộ Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện Thái Bình thành Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Thái Bình tháng 5/2016. Đến tháng 5/2019, Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Thái Bình được bàn giao về trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

5 năm qua, Đảng bộ đã chỉ đạo các cấp ủy Chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý dự án và sản xuất kinh doanh, hoàn thành mọi chỉ tiêu mà cấp trên giao. Ở từng thời điểm cụ thể, Đảng ủy đã ban hành các nghị quyết sát với điều kiện thực tế để lãnh đạo, chỉ đạo Công ty bám sát các nhà thầu tập trung nguồn lực để thi công vượt tiến độ chung của dự án, tiến hành chạy thử nghiệm đạt tiến độ và chất lượng, chuyển sang giai đoạn sản xuất kinh doanh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, vận hành nhà máy an toàn, ổn định.

Cụ thể, các chỉ tiêu về hiệu quả sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng đều đạt và vượt kế hoạch như: tiến độ tổng thể của toàn Dự án nhanh hơn so với tiến độ của Hợp đồng EPC 23 ngày; giá trị giải ngân vốn đầu tư xây dựng vượt kế hoạch giao; sản lượng điện sản xuất năm 2019 vượt 3,17% so với kế hoạch. Tính đến hết tháng 4/2020, sản lượng điện đạt 115,85% kế hoạch 4 tháng đầu năm và đạt 34,99% kế hoạch năm 2020; công tác quản lý kỹ thuật, sửa chữa, an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường... đều được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, đúng quy định, do đó, từ khi vận hành (năm 2018) đến nay, không có vụ tai nạn lao động nào xảy ra; đời sống CBCNV… luôn được quan tâm đúng mức; phối hợp và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Bên cạnh đó, Đảng bộ Công ty chủ động xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm các nội quy, quy chế quản lý nội bộ; quản trị chặt chẽ chi phí, thực hành tiết kiệm; chống lãng phí; quản lý dự án, sản xuất kinh doanh đúng hướng, đúng pháp luật; tăng cường ứng dụng tự động hóa, áp dụng các phần mềm vào công tác quản lý; sắp xếp hợp lý bộ máy tổ chức sản xuất; tăng cường công tác đào tạo, tự đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ công nhân viên chức, lao động;...

Chuyển đổi mô hình sang Công ty TNHH MTV hạch toán độc lập

Từ khi đưa vào vận hành, các tổ máy đều phát huy được công suất thiết kế, kịp thời bổ sung sản lượng thiếu hụt của hệ thống điện trong mùa khô năm 2018 và 2019, góp phần quan trọng trong việc cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia, đồng thời cũng là một đơn vị đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình. Qua đó, Công ty cùng với các đơn vị trong Tập đoàn hoàn thành mục tiêu cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống của nhân dân.

Đồng chí Lê Quang Long
Đồng chí Lê Quang Long - Đại diện Đảng ủy Tập đoàn EVN phát biểu chỉ đạo Đại hội

Tham dự và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Quang Long - Ủy viên Ban Thường vụ, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Nhân sự đánh giá cao Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Thái Bình đã nỗ lực, vượt qua khó khăn thách thức, phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung dân chủ, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Thái Bình nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Với ý thức và trách nhiệm cao, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Thái Bình sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những tồn tại, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Trong đó, phấn đấu hàng năm, 100% số tổ chức đảng trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% đảng viên được công nhận đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Sản lượng điện phát bình quân hàng năm đạt 3,9 tỷ kwh; Nhà máy vận hành an toàn, ổn định; các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đạt và tốt hơn so với kế hoạch giao.

Đảm bảo đủ khối lượng than dự trữ cho phát điện những tháng cao điểm mùa khô, đặc biệt chuẩn bị tốt các điều kiện để chuyển đổi mô hình sang Công ty TNHH MTV hạch toán độc lập.

Lãnh đạo chính quyền và các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Ông Long yêu cầu, Đảng bộ Công ty cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết trong tập thể tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động, chú trọng ứng dụng khoa học, công nghệ và những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào quá trình vận hành, quản lý kỹ thuật nhà máy; phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao; điều hành kế hoạch linh hoạt với thị trường phát điện có nhiều biến động; có các giải pháp và quyết liệt trong việc chỉ đạo thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh EVN giao. Đồng thời chú trọng đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, không để xảy ra tai nạn lao động và sự cố do lỗi chủ quan; gắn tăng trưởng kinh tế với công tác bảo vệ môi trường; cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động trên cơ sở tăng năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới
Đại biểu bỏ phiếu bầu ra Ban Chấp hành khóa mới nhiệm kỳ 2020-2025

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, đúng quy định, Đại hội đã bầu được Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty khóa II nhiệm kỳ 2020-2025, bảo đảm tiêu biểu cho trí tuệ, năng lực và phẩm chất, gồm 07 đồng chí; đồng chí Tạ Trung Kiên được Đại hội tín nhiệm tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư.

Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Thái Bình dự Đại hội Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 05 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Đại diện Đảng ủy Tập đoàn EVN tăng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Nhiêt điện Thái Bình khóa II nhiệm kỳ 2020-2025.
Đại diện Đảng ủy Tập đoàn EVN tăng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Nhiêt điện Thái Bình khóa II nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Mạnh Hùng